Inschrijvingen

Binnen deze module kan de school studierichtingen definiëren. Per richting bepaal je het maximum aantal inschrijvingen.
Daarnaast kan je documenten uploaden en koppelen aan die studierichtingen. Zodra een leerling wordt ingeschreven, krijgt de inschrijver melding welke documenten hij voor die richting moet (afdrukken en) meegeven.

Het inschrijven kan gebeuren door verschillende personeelsleden. De wizard helpt hen doorheen het proces van inschrijven en op het einde van de rit maakt het systeem de nodige documenten aan. Dat kan een inschrijvingsbewijs zijn of een weigeringsattest. Het systeem voorziet uiteraard de optie om de identiteitskaart in te lezen om fouten te vermijden.
Er worden ook gegevens opgevraagd die nuttig kunnen zijn voor de leerzorg.

De administratie en directie kan opvolgen hoe de inschrijvingen verlopen.
Het overzetten naar Informat of Wisa kan via een Excel export verlopen.

Het systeem houdt ook automatisch het inschrijvingsregister bij. Je kan ook heel eenvoudig leerlingen overzetten tussen de verschillende studierichtingen.