Synchronisatie

Door middel van de synchronisatie-modules is Toolbox in staat om gegevens van leerlingen en personeel uit te lezen uit Informat en Wisa. Toolbox kan hierdoor fungeren als doorgeef-luik tussen de administratieve software van de school en andere software. Toolbox kan op dit ogenblik synchroniseren met Smartschool, Exact Online, ActiveDirectory, Office365/Azure, Google Gsuite, Salto slotensysteem, Canon Uniflow, ...

De databank van Toolbox kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld leerlingenkaarten of betaalkaarten af te drukken met een kaartprinter. Die kan rechtstreeks gekoppeld worden.

Toolbox gebruikt voor deze koppelingen meestal de API's die door de externe software wordt aangeboden om zoveel mogelijk te kunnen automatiseren. Daarnaast is het ook mogelijk om aangepaste exports of ODBC koppelingen te voorzien als de externe software geen API's aanbiedt.

Naast de functie van doorgeefluik worden de gegevens die uit de administratieve software komen ook gebruikt voor andere modules in Toolbox. Zo kunnen personeelsleden meteen een gepersonaliseerde Pers16 downloaden alvorens ze naar de dokter gaan. Die Pers16 is meteen ingevuld met de juiste gegevens van het personeelslid.
Ook het aanvragen van een fietsvergoeding kan via de daarvoor voorziene module. Toolbox kan de nodige documenten meteen invullen.
Met de uitgebreide module voor Leerlingenfacturatie kan de school facturen maken en ze meteen digitaal versturen naar de ouders (bv. naar de co-accounts in Smartschool). Het aanrekenen aan leerlingen gaat heel eenvoudig aangezien Toolbox beschikt over de loopbanen van de leerlingen die via de synchronisatie worden overgenomen.

De synchronisatie zorgt er ook voor dat leerlingen en leraren automatisch een gebruikersnaam/paswoord krijgen. Waar in veel scholen de ICT-coördinator hier nog veel werk mee heeft, kan deze taak verplaatst worden naar bv. het personeelssecretariaat: zij lezen de gegevens van een nieuw personeelslid uit, Toolbox maakt gebruikersnaam/paswoord en de personeelsdienst kan meteen een PDF meegeven met alle nodige informatie erop. Het personeelslid kan ook meteen op de Wifi en in Smartschool want ook dat kan door de personeelsdienst gebeuren zonder tussenkomst van de ICT dienst.